vision-promise.png

Vår visjon og

mening

VI FÅR ENERGI AV VÅRT MÅL

Vi åpner opp mulighetene som kaffe og te har til å skape en bedre framtid. Derfor ser vi hver dag etter kreative, innovative måter for å ha en positiv påvirkning til verden av kaffe og te rundt oss.

Vi ledes av vår visjon om at det er en type kaffe og te for hver eneste kopp. Det er et utrykk for glede og personlig smak. Alle burde ha muligheten til å kunne velge sin kaffe, på sin måte.

our-values.png

Våre

Verdier

INSPIRERT AV VÅR TRO

Det er utrolig hva som kan skje over en kopp kaffe eller te. Hos JDE, guides vi av våre felles verdier, og de er i hjertet av alt vi gjør. Fortsett å les for å lære mer om hvordan vi jobber og hva vi står for som organisasjon.

diversity-inclusion.png

En ulik og

inkluderende kultur

STYRKET AV FÅ MED ALLE PERSPEKTVER

Hos JDE tror vi på at det er utrolig hva som kan skje over en kopp kaffe eller te. Vi tror også at en mangfoldig og inkluderende kultur gjør det mulig for oss å servere enhver kaffe- og te-elsker på best mulig måte. Ved å skape et miljø hvor de unike stemmene fra hvert land, hver kultur og hvert individ blir hørt, kan vi utvikle virksomheten vår og bidra til innovasjonen som igjen skaper en bedre fremtid.

Vi ønsker at JDE skal være en organisasjon der hvert individ kan utvikle seg og bli verdsatt for sitt unike perspektiv. Uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra, hvordan du lever livet ditt, eller hvordan du foretrekker din kaffe eller te, kan du nådine ambisjoner og bidra til vår suksess.

Vi er drevet av vår lidenskap for kaffe og te, omsorg for mennesker og respekt for miljøet. Vi er forpliktet til å påvirke samfunnet positivt og er fast bestemt på å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling som adresserer kjønnsulikhet (SDG 5). På den måten får alle like muligheter på arbeidsplassen, er i stand til å prestere på høyeste nivå og kan realisere sitt fulle potensial.

 

 

 

 

 

CSR girl.png

Corporate

Responsibility

VI VIL PÅVIRKE MER

Vi er drevet av vår lidenskap fpr kaffe og te, vår omsorg for mennesker, og vår respekt for miljøet. Vi snakker via våre handlinger, gjennom tre hoved pillarer: et felles grunnlag, et minimum fotavtrykk, og koble sammen mennesker.